Naša usluga

Mi opskrbljujemo:

1. Ponuda u roku od 24 sata ili najkasnije 3 dana

To će vam omogućiti da ispoštujete rok za predaju ponuda i poboljšate svoju radnu učinkovitost 

2. Tjedno izvješće o statusu vaše narudžbe

Na taj ćete način imati jasnu sliku svoje narudžbe. Ne trebate gubiti vrijeme na to da nas tjerate na ažuriranje statusa

3. 18-mjesečno jamstveno razdoblje

Potvrda o jamstvu izdaje se nakon otpreme i nećete imati problema nakon kupnje ventila.

4. Rješenja po prigovorima u roku od 3 dana

Brze i odgovorne radnje na prigovorima zaštitit će vašu reputaciju i smanjiti financijski gubitak što je više moguće.